Agihan Sidang

SIDANG 1

20 OKTOBER 2018 - SABTU (PAGI)

PENERIMA IJAZAH KEHORMAT
PDM - DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL
PFA - DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM
PNT - DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
PEE - DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK
PWZ - DOKTOR FALSAFAH SAINS
PIT - DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT
PPF - DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN HARTA TANAH DAN FASILITI
PPP - DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN TEKNOLOGI
PBV - DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
PBP - DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN
MFA/KFA - SARJANA KEJURUTERAAN AWAM
MDM/KDM - SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
MEE/KEE - SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK
MPC - SARJANA SAINS PENGURUSAN TEKNOLOGI PEMBINAAN
BPD - SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH DENGAN KEPUJIAN
BWW - SARJANA MUDA SAINS (KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN) DENGAN KEPUJIAN

SIDANG 2

20 OKTOBER 2018 - SABTU (PETANG)

MBV/KBV - SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
MBT - SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (REKABENTUK INSTRUKSIONAL DAN TEKNOLOGI)
MBE - SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (KEJURUTERAAN ELEKTRIK)
MPA - SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN
CII - SARJANA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT)
MWA - SARJANA SAINS (MATEMATIK GUNAAN)
MWQ - SARJANA SAINS (STATISTIK INDUSTRI)
KPF - SARJANA SAINS HARTA TANAH DAN FASILITI
KPP - SARJANA SAINS PENGURUSAN TEKNOLOGI
KWZ - SARJANA SAINS
KNT - SARJANA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
KIT - SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT
BEV- SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN
BEJ - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN

SIDANG 3 

21 OKTOBER 2018 - AHAD (PAGI)

BFF - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
BBE - SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN
BBA - SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PEMESINAN AM) DENGAN KEPUJIAN
BBB - SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (BINAAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN
BIS - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN
BIT - SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT

SIDANG 4 

21 OKTOBER 2018 - AHAD (PETANG)

BDD - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN
BDC - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENERBANGAN PROFESIONAL) DENGAN KEPUJIAN
BDM - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG) DENGAN KEPUJIAN
BBC -SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) DENGAN KEPUJIAN
BBD - SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM) DENGAN KEPUJIAN
BBF - SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF) DENGAN KEPUJIAN
BBG - SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN
BBV - SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
BBR - SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN
BNA - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (ALAM SEKITAR) DENGAN KEPUJIAN
BNB - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN
BNC - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN
BND - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
BNE - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA ELEKTRIK) DENGAN KEPUJIAN

SIDANG 5 

22 OKTOBER 2018 - ISNIN (PAGI)

BPA - SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
BPB - SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI ( PENGELUARAN & OPERASI) DENGAN KEPUJIAN
BPC - SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN
BWA - SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN
BWC - SARJANA MUDA SAINS (FIZIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN
BWD - SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN
BWQ - SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
BIM - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN
BIP - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN
BIW - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI WEB) DENGAN KEPUJIAN
BNF - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
BNG - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN
BNH - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKSTIL INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN

SIDANG 6

22 OKTOBER 2018 - ISNIN (PETANG)

BNM - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN
BNK - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUNGKUSAN INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN
BNL - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN
BNN - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN
DAA - DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
DAB - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM
DAE - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK
DAR - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
DAM - DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
DAJ - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
DAK - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA
DAT - DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAU - DIPLOMA SAINS GUNAAN

  • Last updated on .
Copyright © 2017 Convocation UTHM • Developed by PTM