PERATURAN PENGAMBILAN SIJIL AKADEMIK DAN TRANSKRIP

 

Pengambilan Sijil Akademik dan Transkrip dibenarkan dengan syarat berikut :-

  • Mengemukakan surat jemputan graduan & slip pemulangan set pakaian konvokesyen.
  • Slip Kajian Pengesanan Graduat ( Tracer Study ) 

1. Sijil Akademik dan Transkrip DIBENARKAN secara pos dengan bayaran tambahan sebanyak RM 12.00 dengan menggunakan Borang Mohon Pos Sijil yang boleh dimuat turun di portal E-konvo.

2. Wakil graduan boleh mengambil Sijil Akademik dan Transkrip dengan syarat mengemukakan Borang Kebenaran Wakil yang boleh dimuat turun di portal E-konvo. Borang tersebut lengkap diisi seta dikemukakan oleh wakil dengan dilampirkan salinan kad pengenalan graduan.

3. Tuntutan Sijil Akademik dan Transkrip hanya DIBENARKAN dalam tempoh 90 hari (3 bulan) dari tarikh akhir Konvokesyen. Pihak Universiti tidak bertanggungjawab sekira berlaku perkara yang tidak diingini selepas dari tempoh yang dinyatakan.

4. Jadual Kaunter Pengambilan Sijil Akademik dan Transkrip

TARIKH MASA  LOKASI 
 Sabtu 
20 Okt 2018
 1.00 petang hingga 7.30 malam

Aras Bawah
Dewan Peperiksaan
Blok (F2)

      
 Ahad 
21 Okt 2018
 9.00 pagi hingga 7.30 malam
 Isnin
22 Okt 2018
 9.00 pagi hingga 7.30 malam
 Selasa
23 Okt 2018
 9.00 pagi hingga 4.30 petang
 Rabu
24 Okt 2018
9.00 pagi hingga 4.30 petang 
 Khamis
25 Okt 2018
 9.00 pagi hingga 3.00 petang

 

5. Selepas dari tarikh tersebut tuntutan Sijil Akademik dan Transkrip bagi graduan Diploma dan Sarjana Muda HENDAKLAH berurusan di Pejabat Pengurusan Akademik.

6. Bagi graduan Sarjana dan Doktor Falsafah HENDAKLAH berurusan di Pusat Pengajian Siswazah.

 

 

 

 

 

 

  • Last updated on .
Copyright © 2017 Convocation UTHM • Developed by PTM