ETIKA DAN SALUTASI DI ATAS PENTAS
ETHICS AND SALUTATION ON STAGE   

Ucapan Hormat Graduan
Salutations upon the conferment of Academic Scroll

Apabila graduan menerima skrol daripada:
When the graduates are being conferred with Academic Scroll by:

i.Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor
i.His Majesty Tuanku Chancellor

Graduan perlu mengadap serta menundukkan kepala sebagai tanda hormat serta berkata “Menjunjung Kasih Tuanku Canselor”.
Graduates should face forward and bow down as an act of respect and say “Menjunjung Kasih Tuanku Chancellor”. 

ii.Duli Yang Amat Mulia Tunku Pro Canselor
ii.His Royal Highness Tunku Pro Chancellor

Graduan perlu mengadap serta menundukkan kepala sebagai tanda hormat serta berkata “Menjunjung Kasih Tunku Pro Canselor”.
Graduates should face forward and bow down as an act of respect and say “Menjunjung Kasih Tunku Pro Chancellor”. 

iii.Yang Berbahagia Tan Sri Pro Canselor
iii.The Honorable Tan Sri Pro Chancellor

Graduan hendaklah mengadap dan mengucapkan “Terima kasih Tan Sri Pro Canselor”.
Graduates should face forward and say “Terima kasih Tan Sri Pro Chancellor”. 

iv.Yang Berbahagia Professor Naib Canselor
iv.The Honorable Professor Vise Chancellor

Graduan hendaklah mengadap dan mengucapkan “Terima kasih Yang Berbahagia Profesor”.
Graduates should face forward and say “Terima kasih Yang Berbahagia Professor”.

Pejabat Pengurusan Akademik
Academic Management Office

Academic Management Office, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia is not responsible for any loss/damage caused by data obtained from this portal site. Web Content Manager is Ms. Puteri Balqis binti Jamian (convocation.uthm.edu.my, 07-4537692), the representative of the UTHM Convocation Web Committee.

  • Last update: Khamis 01 Disember 2022, 04:29:29.

Hubungi kami
Contact Us


Pejabat Pengurusan Akademik (PPA)

Graduan pra siswazah
Undergraduate graduands

Pejabat Pengurusan Akademik
Office of Academic Management

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor
No.Tel. / Tel.No. : +607 453 7696/ 7690/ 7685
WhatsApp : 074537692
Emel / E-mail : konvoAlamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Laman sesawang / Website amo.uthm.edu.my / convocation.uthm.edu.my

Pusat Pengajian Siswazah (PPS)

Graduan pasca siswazah
Postgraduate graduands

Pusat Pengajian Siswazah
Centre for Graduate Studies

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor
No.Tel. / Tel.No. : +607 453 4842 / +607 456 4840
WhatsApp : +607 456 4842 / +607 456 4840

Emel / E-mail : psAlamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Laman sesawang / Website : cgs.uthm.edu.my

Pejabat Bendahari

Akaun pelajar dan bayaran hutang graduan
Student account and graduands debts

Pejabat Bendahari
Bursary Office

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

No.Tel. / Tel.No.+607-4537054 / +607-4537080
Whatsapp : 074537054
Emel / E-mail : -
Laman sesawang / Websitebendahari.uthm.edu.my / epayment.uthm.edu.my

Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni (PKKA)

Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG), Sistem Maklumat Alumni  (SisMA), Pendaftaran BEM
Ministry of Higher Education (MoHE) Tracer Study, Alumni Information System (SisMA), BEM Registration

Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
Centre of Career Advancement and Alumni

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

No.Tel. / Tel.No. :Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.+607 453 7873 / +607 453 
7876
Whatsapp : 01110857678

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. : nursalinaAlamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Laman sesawang / Websitepkka.uthm.edu.my/

Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA)

Status pemulangan buku/bahan rujukan
Books/reference materials return status

Perpustakaan Tunku Tun Aminah
Tunku Tun Aminah Library

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

No.Tel. / Tel.No.Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.+607 
453 3397 / +607 453 3316
Whatsapp : 07-453 3318
Emel / E-mail: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Laman sesawang / Websiteptta.uthm.edu.my / user account

Segala aduan dan maklum balas boleh disampaikan menggunakan Sistem WeCare UTHM