KONVOKESYEN UTHM

Copyright 2020 © Convocation UTHM . Dibangunkan oleh Pejabat Pengurusan Akademik (PPA)

Konvokesyen UTHM
2020

Arahan Graduan
Instructions to Graduands

Graduan dikehendaki log masuk sistem semakan skrol graduan untuk penyerahan set skrol graduan.

Graduands are required to login into the graduand scroll system for graduand scroll set delivery purpose.

Istiadat Pengisytiharan Penganugerahan Ijazah Sempena Majlis Konvokesyen Ke-20

Ikuti kami
Follow us

Hubungi Kami
Contact Us

Pejabat Pengurusan Akademik (PPA)

Pejabat Pengurusan Akademik
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor
No.Tel. : +607 453 7696 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman sesawang : amo.uthm.edu.my / convocation.uthm.edu.my

Office of Academic Management
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor
Tel.No. : +607 453 7696  / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : amo.uthm.edu.my / convocation.uthm.edu.my

Pejabat Bendahari

Pertanyaan akaun pelajar dan bayaran hutang graduan
Questions on student account and graduands debts

Pejabat Bendahari
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+607-4537054 / +607-4537080

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
Laman sesawang : bendahari.uthm.edu.my / epayment.uthm.edu.my

Bursary Office
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor
Tel.No. : +607-4537054 / +607-4537080
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
Website : bendahari.uthm.edu.my / epayment.uthm.edu.my

Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni (PKKA)

Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG), Sistem Maklumat Alumni  (SisMA), Pendaftaran BEM
Ministry of Higher Education (MoHE) Tracer Study, Alumni Information System (SisMA), BEM Registration

Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+607 453 7873 / +607 453 
7876
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nursalinaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman sesawang : pkka.uthm.edu.my/

Centre of Career Advancement and Alumni

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nursalinaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : pkka.uthm.edu.my/

Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA)

Status pemulangan buku/bahan rujukan
Books/reference materials return status

Perpustakaan Tunku Tun Aminah
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

86400 Batu Pahat
Johor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+607 
453 3397 / +607 453 3316
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
Laman sesawang : ptta.uthm.edu.my / user account

Tunku Tun Aminah Library

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

Tel.No. : +607 453 3397 / +607 453 3316
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
Website : ptta.uthm.edu.my / user account