PORTAL RASMI KONVOKESYEN UTHM
UTHM CONVOCATION OFFICIAL WEBSITE


Graduan 2021
Graduand 2021

Portal rasmi akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
Graduan diminta untuk sentiasa mendapatkan maklumat terkini.

Istiadat Konvokesyen Ke-21 Majlis Penyampaian Skrol Graduan 2021

Graduand 2021 Scroll Handover Ceremony of 21th Convocation Ceremony - 21 till 26 May 2022

21 hingga 26 Mei 2022


Imbasan Istiadat Perisytiharan Penganugerahan Ijazah Sempena Majlis Konvokesyen Ke-21

Imbasan Istiadat Perisytiharan Penganugerahan Ijazah Sempena Majlis Konvokesyen Ke-20

Teaser Istiadat Perisytiharan Penganugerahan Ijazah Sempena Majlis Konvokesyen Ke-20

Pejabat Pengurusan Akademik
Academic Management Office

Academic Management Office, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia are not responsible for any loss/damage caused by data obtained from this portal site. Web Content Manager is Ms Puteri Balqis binti Jamian, convocation.uthm.edu.my, 07-4537692 represented on behalf of the Convocation UTHM Web Committee.

Copyright © Academic Management Office,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 2022.
All rights reserved.
Last update : 21st May 2022

 

Hubungi kami
Contact Us


Pejabat Pengurusan Akademik (PPA)

Graduan pra siswazah
Undergraduate graduands

Pejabat Pengurusan Akademik
Office of Academic Management

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor
No.Tel. / Tel.No. : +607 453 7696/ 7690/ 7685
WhatsApp : 074537692
Emel / E-mail : konvoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman sesawang / Website amo.uthm.edu.my / convocation.uthm.edu.my

Pusat Pengajian Siswazah (PPS)

Graduan pasca siswazah
Postgraduate graduands

Pusat Pengajian Siswazah
Centre for Graduate Studies

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor
No.Tel. / Tel.No. : +607 453 4842 / +607 456 4840
WhatsApp : +607 456 4842 / +607 456 4840

Emel / E-mail : psThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman sesawang / Website : cgs.uthm.edu.my

Pejabat Bendahari

Akaun pelajar dan bayaran hutang graduan
Student account and graduands debts

Pejabat Bendahari
Bursary Office

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

No.Tel. / Tel.No.+607-4537054 / +607-4537080
Whatsapp : 074537054
Emel / E-mail : -
Laman sesawang / Websitebendahari.uthm.edu.my / epayment.uthm.edu.my

Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni (PKKA)

Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG), Sistem Maklumat Alumni  (SisMA), Pendaftaran BEM
Ministry of Higher Education (MoHE) Tracer Study, Alumni Information System (SisMA), BEM Registration

Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
Centre of Career Advancement and Alumni

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

No.Tel. / Tel.No. :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+607 453 7873 / +607 453 
7876
Whatsapp : 01110857678

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : nursalinaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman sesawang / Websitepkka.uthm.edu.my/

Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA)

Status pemulangan buku/bahan rujukan
Books/reference materials return status

Perpustakaan Tunku Tun Aminah
Tunku Tun Aminah Library

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Batu Pahat
Johor

No.Tel. / Tel.No.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+607 
453 3397 / +607 453 3316
Whatsapp : 07-453 3318
Emel / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman sesawang / Websiteptta.uthm.edu.my / user account